برنامه تلویزیونی Weekly Idol

برنامه تلویزیونی Weekly Idol

برنامه تلویزیونی Weekly Idol

قسمت 505 کیفیت 540 اضافه شد

مهمان قسمت 505 : Ateez

عنوان : Weekly Idol
ژانر : برنامه تلویزیونی
شبکه : MBC Every1
تاریخ شروع پخش : July 23, 2011
زبان : کره ای
محصول : کره جنوبی
زیرنویس : فارسی

خلاصه داستان :

برنامه ویکلی ایدل یه ورایتی شوی کمدی است از شبکه MBC Every 1 پخش میشه …. مجری های برنامه Jeong Hyeong-donو Defconnبودند. اما فعلن(از قسمت 245 به بعد) به جای هیونگدون، هانی از گروه اکساید و هیچول از گروه سوجو در برنامه حضور دارند. برنامه به این صورت است که در هر قسمت، تعدادی از آیدلا رو دعوت میکنن و بازی هایی رو انجام میدن

دانلود از سرور آپلودبوی – UploadBOy

قسمت 260 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان های قسمت 260 : Kim Sung-kyu (Infinite), Yoon Bo-mi (Apink), Ilhoon (BtoB), Jackson (Got7)

قسمت 261 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان های قسمت 261 : BtoB, Got7, GFriend, TWICE

قسمت 262 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان های قسمت 262 : BtoB, Got7, GFriend, TWICE

قسمت 263 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان های قسمت 263 : Oh My Girl, Got7

قسمت 264 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان قسمت 264 : Dahyun (Twice), SinB (GFriend), Jackson (Got7), and Jooheon (Monsta_X)

قسمت 265 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان قسمت 265 : NCT 127

قسمت 266 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان قسمت 266 : I.O.I

قسمت 267 : کیفیت 480 | اسکرین شات

مهمان قسمت 267 : Red Velvet

قسمت 268 :آپلودبوی:کیفیت 480| کیفیت 720 |عصر آپلود: کیفیت 480 |کیفیت 720 |اسکرین شات

مهمان قسمت 268 :

قسمت 269 :آپلودبوی: کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود: کیفیت 480| کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 269 : Infinite

قسمت 270: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 270 : Got7

قسمت 271: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 271 : Apink

قسمت 272: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 272 : SHINee

قسمت 273: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 273 : Dal Shabet, DIA

قسمت 274: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 274 : TWICE

قسمت 275: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 275 : I.O.I, Red Velvet

قسمت 276: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 276 : BtoB

قسمت 277: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 277 : BLACKPINK

قسمت 278: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 278 : Kyuhyun(Super Junior), Dahyun(TWICE),SinB(Gfriend)Jackson(GOT7) and Jooheon(MONSTA X).

قسمت 279: آپلودبوی:کیفیت 480 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 480 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 279 : ASTRO

قسمت 280: آپلودبوی:کیفیت 540 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 540 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 280 : Sechs Kies

قسمت 281: آپلودبوی:کیفیت 540 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 540 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 281 : Sechs Kies

قسمت 282: آپلودبوی:کیفیت 540 |کیفیت 720 |عصر آپلود :کیفیت 540 | کیفیت 720| اسکرین شات

مهمان قسمت 282 : Lee Jin-ah, Jung Seung-hwan, Kwon Jin-ah, Sam Kim

قسمت 283: آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 283 : Jackson (Got7), Jooheon (Monsta X), Junhyung (Beast, Around US)

قسمت 284 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 284 : BIGBANG

قسمت 285 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 285 : BIGBANG

قسمت 286 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 286 : Shinhwa

قسمت 287 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 287 : Shinhwa

قسمت 288 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 288 : MOMOLAND, PENTAGON, VICTON

قسمت 289 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 289 : NCT 127 + special appearance by BIGBANG

قسمت 290 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 290 : Bolbbalgan4

قسمت 291 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 291 : Cosmic Girls

قسمت 292 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 292 : Lovelyz

قسمت 293 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 293 : GFriend

قسمت 294 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 294 : GOT7

قسمت 295 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 295 : HIGHLIGHT

قسمت 296 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 296 : HIGHLIGHT

قسمت 297 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 297 : Monsta X

قسمت 298 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 298 : Oh My Girl

قسمت 299 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 299 : EXID

قسمت 300 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 300 : Heechul (Super Junior), Hani (EXID), Ilhoon (BtoB), SinB (GFriend)

قسمت 301 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 301 : WINNER

قسمت 302 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 302 : CROSS GENE, SF9

قسمت 303 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 303 : Twice

قسمت 304 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 304 : Twice

قسمت 305 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 305 : Triple H

قسمت 306 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 306 :  iKON

قسمت 307 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 307 :  Astro

قسمت 308 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 308 :  Seventeen

قسمت 309 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 310 :  Apink

قسمت 310 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 310 :  BLACKPINK

قسمت 311 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 311 :  Yoon Jong-shin, Kim Young-chul, Park Jae-jung, Min-seo, Yoo Yong-min

قسمت 312 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 312: B.I.G, MAP6, Matilda

قسمت 313 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 313: MAMAMOO, GFriend

قسمت 314 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 314 : Turbo

قسمت 315 : آپلودبوی: کیفیت 540

مهمان قسمت 315 : Wanna One

قسمت 316 : آپلودبوی: کیفیت 540

مهمان قسمت 316 : Wanna One

قسمت 317 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 317 : Sunmi, Kim Chung-ha

قسمت 318 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 318 : Raina, Han Dong-geun, NU’EST W, Pristin

قسمت 319 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 319 : Raina, Han Dong-geun, NU’EST W, Pristin

قسمت 320 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 320 : Weki Meki, Golden Child

قسمت 321 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 321 : GFriend

قسمت 322 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 322 : B1A4

قسمت 323 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 323 : Highlight, Victon, Oh My Girl, GOT7

قسمت 324 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 324 : GOT7, Sunmi, EXID, Apink (Naeun, Namjoo, Hayoung

قسمت 325 : آپلودبوی: کیفیت 540 | کیفیت 720 | عصر آپلود : کیفیت 540 | کیفیت 720

مهمان قسمت 325 : K.Will, Highlight, Infinite (Dongwoo, Sungyeol, Sungjong), Apink (Naeun, Namjoo, Hayoung)

قسمت 326 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 326 : Samuel, Jeong Se-woon, MXM, JBJ

قسمت 327 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 327 : TWICE

قسمت 328 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 328 : Super Junior (Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae)

قسمت 329 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 329 : Super Junior (Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae)

قسمت 330 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 330 : Block B

قسمت 331 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 331 : Red Velvet

قسمت 332 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 332 : Rain

قسمت 333 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 333 : Uhm Jung-hwa

قسمت 334 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 334 : EXID (except Solji)

قسمت 335 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 335 : Super Junior (Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae), iKON (except Bobby), Shin Hye-sung

قسمت 336 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 336 : Jeonghwa (EXID), Monsta X (Minhyuk, Jooheon), Seventeen (DK, Mingyu), Kim Chung-ha

قسمت 337 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 337 : Infinite (except Sungyeol)

قسمت 338 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 338 : Double V (Song Eun-yi, Kim Sook

قسمت 339 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 339 : Double V (Song Eun-yi, Kim Sook

قسمت 340 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 340 : BoA

قسمت 341 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 341 : iKON

قسمت 342 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 342 : Seventeen

قسمت 343 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 343 : Celeb Five (Song Eun-yi, Shin Bong-sun, Ahn Young-mi, Kim Young-hee, Kim Shin-young)

قسمت 344 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 344 : N.Flying, Day6

قسمت 345 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 345 : Mamamoo

قسمت 346 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 346 : GOT7

قسمت 347 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 347 : NCT

قسمت 348 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 348 : Monsta X

قسمت 349 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

قسمت 350 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 350 : NRG, Kan Mi-youn, JeA (Brown Eyed Girls), Bomi (Apink), JR (NU’EST), Ilhoon (BtoB), Moonbyul (Mamamoo), Solbin (Laboum), SinB (GFRIEND), Seventeen (Joshua, Wonwoo), Naeun (April), Byungchan (Victon), Momoland (Yeonwoo, JooE), Moonhee (BONUSBaby), Nayoung (Pristin), Kim Chung-ha, Wanna One (Yoon Ji-sung, Ha Sung-woon, Lee Dae-hwi, Lai Kuan-lin), Lee Sae-rom (fromis 9)

قسمت 351 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 351 : EXID (except Solji), The Boyz (except Hwall)

قسمت 352 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 352 : VIXX, Snuper

قسمت 353 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 353 : GFriend, Hyeongseop X Euiwoong

قسمت 354 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 354 : Lovelyz, IN2IT

قسمت 356 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 356 : Victon, Dreamcatcher

قسمت 357 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 357 : H1GHR Music Family (pH-1, Woogie, Sik-K, Woodie GoChild, Kim Ha-on), KHAN

قسمت 358 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 358 : Pristin V, Fromis_9 (except Jang Gyu-ri)

قسمت 359 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 359 : SHINee

قسمت 360 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 360 : SHINee, Bolbbalgan4, UNI.T

قسمت 361 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 361 : NU’EST W, ONF

قسمت 362 : آپلودبوی: کیفیت 540  | عصر آپلود : کیفیت 540

مهمان قسمت 362 : Amoeba Culture Family (Rhythm Power, Ha:tfelt, Crush), A.C.E (except Chan)

قسمت 363 : آپلودبوی: کیفیت 480

مهمان قسمت 363 : Golden Child, Elris

قسمت 364 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 364 : Kim Chung-ha, Gugudan SEMINA

قسمت 365 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 365 : Apink, Kim Chung-ha, Gugudan SEMINA

قسمت 366 : آپلودبوی: کیفیت 540  

مهمان قسمت 366 : Apink

قسمت 367 : آپلودبوی: کیفیت 540  

مهمان قسمت 367 :  Leo (VIXX), Laboum, GFriend

قسمت 368 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 368 :  Super Junior-D&E

قسمت 369 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 369 :  Red Velvet

قسمت 370 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 370 :  Brand New Music Family (Rhymer, Hanhae, Kanto, MXM, MC Gree) Weekly Thumb-dol: Berry Good

قسمت 371 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 371 :  NCT Dream

قسمت 372 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 372 :  The Boyz

قسمت 373 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 373 :  Nam Woo-hyun (Infinite), Oh My Girl

قسمت 374 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 374 :  DIA,UNI.T (except ZN)

قسمت 375 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 375 :  Yuri (Girls’ Generation)

قسمت 376 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 376 :  IKON

قسمت 377 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 377 :  Weki Meki, fromis_9

قسمت 378 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 378 :  NCT 127

قسمت 379 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 379 :  IZ*ONE

قسمت 380 : آپلودبوی: کیفیت 540 

مهمان قسمت 380 :  Monsta X

قسمت 381 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 381 :  Stray Kids

قسمت 382 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 382 :  Key (SHINee)

قسمت 383 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 383 :  EXID

قسمت 384 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 384 :  Lovelyz

قسمت 385 : آپلودبوی : کیفیت 540 

قسمت 386 : آپلودبوی : کیفیت 540 

قسمت 387 : آپلودبوی : کیفیت 540 

قسمت 388 : آپلودبوی : کیفیت 540 

قسمت 389 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 389 :  Oh My Girl (Hyojung, Seunghee, Arin), NCT (Taeyong, Doyoung, Jungwoo)

قسمت 390 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 390 :  Cosmic Girls

قسمت 391 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 391 :  Luna (f(x)), Lee Min-Hyuk (BtoB)

قسمت 392 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 392 :  CLC

قسمت 393 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 393 :  GFriend (Sowon, Yerin, Eunha, SinB), Kim Dong-han

قسمت 394 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 394 :  ONF

قسمت 395 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 395 :  Monsta X

قسمت 396 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 396 :  Yoon Ji-sung

قسمت 397 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 397 :  Ha Sung-woon (HOTSHOT)

قسمت 398 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 398 :  SF9​

قسمت 399: آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 399 :  Wooseok X Kuanlin

قسمت 400 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 400 :  Momoland

قسمت 401: آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 401 :  Stray Kids 

قسمت 402 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 402 :  IZ*ONE

قسمت 403 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 403:  1THE9

قسمت 404 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 404 : Lee Seung-hyub (N.Flying), Moon Bin (Astro), Juyeon (The Boyz) 

قسمت 405 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 405 : NU’ES

قسمت 406 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 406 : Oh My Girl

قسمت 407 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 407 : EXID

قسمت 408 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 408 : AB6IX

قسمت 409 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 409 : Lovelyz

قسمت 410 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 410 : NCT 127

قسمت 411 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 411 : Cosmic Girls

قسمت 412 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 412 : ATEEZ, ONEUS

قسمت 413 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 413 : G)I-DLE

قسمت 414 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 414 : GFriend

قسمت 415 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 415 : Day6

قسمت 416 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 416 : Pentagon

قسمت 417 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 417 : CIX​​

قسمت 418 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 418 : NCT Dream​

قسمت 419 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 419 : ITZY

قسمت 420 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 420 : JBJ95

قسمت 421 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 421 : The Boyz

قسمت 422 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 422 : Red Velvet

قسمت 423 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 423 : Weki Meki, EVERGLOW

قسمت 424 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 424 : Chuseok special highlights broadcast

قسمت 425 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 425 : Astro (MJ, Rocky), Kim Kook-heon, Song Yuvin​

قسمت 426 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 426 :  Celeb Five

قسمت 427 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 427 :  Jang Woo-hyuk (H.O.T.)

قسمت 428 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 428 :  Stray Kids

قسمت 429 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 429 :  ATEEZ​

قسمت 430 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 430 :  Kei (Lovelyz), Siyeon (Dreamcatcher), Heejin (Loona)

قسمت 431 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 431 : MONSTA X

قسمت 432 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 432 : Brown Eyed Girls

قسمت 434 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 434 :  Astro

قسمت 435 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 435 :  NATURE

قسمت 436 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 436 :  Golden Child

قسمت 437 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 437 :  CIX

قسمت 438 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 438 :  Park Jae-jung, Jeong Se-woon, Kim Kook-heon (B.O.Y)

قسمت 439 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 439 :  Kim Jae-hwan

قسمت 440 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 440 :  Oh My Girl (Hyojung, Seunghee, Binnie, Arin), Stray Kids (Bang Chan, Lee Know, Hyunjin, Han)

قسمت 441 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 441 :  B.O.Y, Kim Dong-han, Roh Tae-hyun (HOTSHOT)

قسمت 442 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 442 :  VERIVERY​​

قسمت 443 : آپلودبوی : کیفیت 540 

قسمت 444 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 444 : Super Junior (Shindong, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook)

قسمت 445 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 445 : Super Junior (Shindong, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook)

قسمت 446 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 446 : Cho Hang-jo, Kim Yong-im, Kum Jan-di, Park Ku-yoon, Park Hye-shin, Jo Jung-min, Park Seo-jin

قسمت 447 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 447 : GFriend

قسمت 448 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 448 : EVERGLOW

قسمت 449 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 449Loona

قسمت 450 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 450 : ITZY

قسمت 451 : آپلودبوی : کیفیت 540  

مهمان قسمت 451 : Shin Bong-sun

قسمت 452 : آپلودبوی : کیفیت 540  

مهمان قسمت 452 : Park Ji-sun, Parc Jae-jung

قسمت 453 : آپلودبوی : کیفیت 540

مهمان قسمت 453 : Park Ji-sun, Parc Jae-jung

قسمت 454 : آپلودبوی : کیفیت 540

مهمان قسمت 454 : Monsta X (Minhyuk, Kihyun)

قسمت 455 : آپلودبوی : کیفیت 540

مهمان قسمت 455 : Heo Kyung-hwan

قسمت 456 : آپلودبوی : کیفیت 540

مهمان قسمت 456 : GOT7

قسمت 457 : آپلودبوی : کیفیت 540

مهمان قسمت 457 : Oh My Girl

قسمت 458 : آپلودبوی : کیفیت 540

مهمان قسمت 458 : (G)I-DLE

قسمت 459 : آپلودبوی : کیفیت 540

مهمان قسمت 459 : Monsta X

قسمت 460 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 460NCT Dream

قسمت 461 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 461 : TXT

قسمت 462 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 462 :  NCT 127

قسمت 463 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 463 :  BtoB (Seo Eun-kwang, Peniel)

قسمت 464 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 464 :  Super Junior-K.R.Y.

قسمت 465 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 465 : Golden Child

قسمت 466 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 466 : AB6IX

قسمت 467 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 467Verivery, Koyote

قسمت 468 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 468 : GFriend

قسمت 469 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 469 : Red Velvet – Irene & Seulgi

قسمت 470 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 470 : April

قسمت 471 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 471ONF

قسمت 472 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 472 : ATEEZ

قسمت 473 : آپلودبوی : کیفیت 540 

مهمان قسمت 473Itzy

قسمت 474 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 474 : CLC, Cravity

قسمت 475 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 475Super Junior-D&E

قسمت 476 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 476 : Lovelyz

قسمت 477 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 477Stray Kids

قسمت 478 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 478 : The Boyz, Super Five

قسمت 479 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 479Treasure

قسمت 480 : کیفیت 540 

قسمت 481 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 481WEi

قسمت 482 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 482WJSN Chocome, Cignature

قسمت 483 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 483 : TXT

قسمت 484 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 484 : Monsta X

قسمت 485 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 485GFriend

قسمت 486 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 486BAE173

قسمت 487 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 487BtoB 4U

قسمت 488 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 488 : Got7

قسمت 489 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 489 : Super Junior

قسمت 490 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 490 : Super Junior

قسمت 491 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 491 Enhypen

قسمت 492 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 492Woo!ah!, Lunarsolar

قسمت 493 : کیفیت 540 

قسمت 494 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 494 : (G)I-DLE

قسمت 495 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 495 : Oneus

قسمت 496 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 496 : Golden Child

قسمت 497 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 497 : Dreamcatcher

قسمت 498 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 498 : Cravity

قسمت 499 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 499 : Cherry Bullet

قسمت 500 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 500 : Super Junior (Shindong, Donghae), GFriend (Yerin, SinB), Oh My Girl (Hyojung, Mimi), Monsta X (Minhyuk, Hyungwon)

قسمت 501 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 501 : Rain, Ciipher

قسمت 502 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 502 : ONF

قسمت 503 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 503 : WEi

قسمت 504 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 504 : Verivery

قسمت 505 : کیفیت 540 

مهمان قسمت 505 : Ateez

——————————————————————–

سریال های کره ای رایگانKDramaDL.IN

——————————————————————–

درخواستی

Weekly.Idol.E18.ENG.SUB.mp4 – 86 MB
Weekly.Idol.E33.ENG.SUB.mp4 – 65.2 MB

Weekly.Idol.E105.mp4 – 284.6 MB

Weekly.Idol.E113.ENG.SUB.mp4 – 288.1 MB

Weekly.Idol.E120.mkv – 180.9 MB
Weekly.Idol.E121.mkv – 281.8 MB

Weekly.Idol.E125.ENG.SUB.mp4 – 333.3 MB
Weekly.Idol.E126.ENG.SUB.mp4 – 267 MB

Weekly.Idol.E130.ENG.SUB.mp4 – 164.5 MB

Weekly.Idol.E142.ENG.SUB.mp4 – 501.4 MB
Weekly.Idol.144.mp4 – 378.8 MB
Weekly Idol E156.TS – 325.3 MB
Weekly Idol E175.mp4 – 380.9 MB
Weekly.Idol.E158.ENG.SUB.mp4 – 471.3 MB
Weekly.Idol.E160.ENG.SUB.mp4 – 159.7 MB
Weekly.Idol.E168.ENG.SUB.mp4 – 306.7 MB
Weekly.Idol.E169.mp4 – 305.4 MB
Weekly.Idol.E171.ENG.SUB.mp4 – 301 MB

Weekly.Idol.E179.ENG.SUB.mp4 – 388.1 MB
Weekly.Idol.E187.ENG.SUB.mp4 – 461.5 MB

WeeklyIdol E200.mp4 – 498.8 MB
WeeklyIdol E201.mp4 – 595.1 MB

Weekly.Idol.E210.ENG.SUB.mp4 – 596.2 MB
Weekly.Idol.E212.MP4 – 189.3 MB
Weekly.Idol.E213.MP4 – 232.1 MB
Weekly.Idol.E216.ENG.SUB.mp4 – 314.9 MB

Weekly.Idol.E218.ENG.SUB.mp4 – 757.6 MB
Weekly.Idol.E220.mp4 – 188.8 MB
Weekly.Idol.E222.mp4 – 157.2 MB
Weekly.Idol.E228.ENG.SUB.mp4 – 345.7 MB
Weekly.Idol.229.mp4 – 505.9 MB
WEEKLY_IDOL_230.mp4 – 361.1 MB

Weekly.Idol.E242.ENG.SUB.mp4 – 553.3 MB

Weekly.Idol_Block_B.244.mp4 – 265.9 MB

Weekly.Idol.E255.ENG.SUB.mp4 – 329.2 MB
Weekly.Idol.E256.ENG.SUB.mp4 – 480.6 MB
Weekly.Idol.E257.ENG.SUB.mp4 – 520.5 MB
Weekly.Idol.E258.ENG.SUB.mp4 – 527 MB
Weekly.Idol.E259.ENG.SUB.mp4 – 510.8 MB

Weekly.Idol.E528.210908.540p-NEXT.mkv – 278.4 MB

Weekly.Idol.E530.210929.540p-NEXT.mkv – 288.3 MB

Weekly.Idol.E539.211201.540p-NEXT.mkv – 259.9 MB

Weekly.Idol.E575.220817.540p-NEXT.mkv – 306.6 MB

Weekly.Idol.E577.x264.540p.WEB-DL.mkv – 273.7 MB

Weekly.Idol.E584.x264.540p.WEB-DL.mkv – 262.1 MB

——————————————————————–

سریال های کره ای رایگانKDramaDL.IN

——————————————————————–

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور سریال های کره ای رایگان

قسمت 260

قسمت 261

قسمت 262

قسمت 269

قسمت 270

قسمت 272

قسمت 295

قسمت 456

قسمت 447: (sjpersub)

قسمت 448: (Everglow_ir)

قسمت 450: (OFFICIALITZY)

قسمت 451: (Astroir-Iranitzy-Veri7ery)

قسمت 452: (Nctchannel)

قسمت 453: (nctchannel)

قسمت 454: (oneus_iran-monbebes)

قسمت 455: (cravity_ir)

قسمت 456: (GOT7_IR7), (fancafe)

قسمت 456: (Dingo – SJDreamLand – GOLDENCHILD11)

قسمت 457: (ohmygirl_8)

قسمت 458: (G_IDLE – Labelsj)

قسمت 459: (Monstax_Sub – Labelsj)

قسمت 460: (NCTchannel – Labelsj), (Dingo)

قسمت 461: (TXTir5 – Labelsj), (Dingo)

قسمت 462: (NCTchannel)

قسمت 463: (Dingo)

قسمت 464: (Dingo – SJDreamLand)

قسمت 465 : (Dingo)

قسمت 466: (Dingo)

قسمت 467 : (Dingo)

قسمت 468 : ( Dingo)

قسمت 469 : (Dingo)

قسمت 471 : (Dingo)

قسمت 472 : (Dingo)

قسمت 473 : (Dingo)

قسمت 474 : (Dingo)

قسمت 475 : (Dingo)

قسمت 476 : (Dingo)

قسمت 477 : (استری‌کیدز‌ ورلد و Dingo)

قسمت 478 : (Dingo) – قسمت 479 : (Dingo)

قسمت 481 : (wei_ir)

قسمت 484 : (Monstax_Sub و Sjpersub)

قسمت 485 : (Dingo)

قسمت 487 : (Dingo)

قسمت 488 : (Dingo)

قسمت 489 : (Dingo , @SJDreamland)

قسمت 490 : (لیبل عِس جی و عِس جی پرساب)

قسمت 491 : (Dingo)

قسمت 494 : (دینگو و جی آیدل)

قسمت 495 : (oneus)

قسمت 497 : (Dingo)

قسمت 500 : (Sjpersub )

——————————————————————–

سریال های کره ای رایگانKDramaDL.IN

——————————————————————–

دانلود زیرنویس انگلیسی

قسمت 263 تا 265

قسمت 269

 قسمت 271

قسمت 272

قسمت 275 و 276

قسمت 284 و 285

قسمت 295

قسمت 315

 

آموزش دانلود

------------------------------------------------------------------

در صورت خراب بودن لینک ها در پایین صفحه قسمت نظرات اعلام کنید تا در سریعترین وقت اصلاح شود

------------------------------------------------------------------

دیدگاه خود را بگذارید

  • Melina 25 دسامبر 2022

    سلام لطفا قسمت ۵۸۴ رو با زیرنویس فارسی بذارید گروه دریم کچر مهمان این قسمت هستن

    • adminمدیر 26 دسامبر 2022

      سلام قرار گرفت زیرنویس ندارم

    1 3 4 5