برنامه تلویزیونی King of Mask Singer 2015

برنامه تلویزیونی King of Mask Singer 2015

برنامه تلویزیونی King of Mask Singer 2015

قسمت 337 کیفیت 540 اضافه شد

عنوان : King of Mask Singer 2015 – 미스터리 음악쇼 복면가왕
ژانر : موزیک – برنامه تلویزیونی
نویسنده : Park Won-woo – Ahn Young-ran
Hyo-jeongWoo – Kim Jeong-hwa
Jung Shi-yoon – Song Bo-ra – Kim Hyang-soo
شبکه : MBC
تعداد قسمت ها : 250
تاریخ پخش : Apr 5, 2015
روزهای پخش : یکشنبه
محصول : کره ی جنوبی
زیرنویس : فارسی

بازیگران :

Austin Kang
Shoo
Sun Woo Jung Ah
Shin Su Ran
Ha Hyun Woo
Cho Kyu Hyun

خلاصه داستان :

یک برنامه تلویزیونی بسیار جذاب کره ای است که در آن 8 نفر از شخصیت های مشهور کره بازیگر ها آیدول ها و غیره … به این برنامه دعوت می شوند و به صورت خود ماسکی میزنن که شناخته نشوند و شروع به آواز خواندن می کنند کسانی که رای میدن بدونه اینکه بشناسن رای هاشونو میدن و بازنده ماسک را از صورتش بر میداره و برنده به مرحله بعدی میره

دانلود از سرور آپلودبوی UploadBOy

قسمت 227 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 228 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 229 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 230 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 231 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 232 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 233 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 234 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 235 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 236 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 237 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 238 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 239 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 240 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 241 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 242 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 243 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 244 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 245 : آپلودبوی کیفیت 540

King.of.Mask.Singer.E246.200315.540p-NEXT.mkv – 363.3 MB
King.of.Mask.Singer.E247.200322.540p-NEXT.mkv – 365.4 MB
King.of.Mask.Singer.E248.200329.540p-NEXT.mkv – 364.3 MB
King.of.Mask.Singer.E249.200405.540p-NEXT.mkv – 363.7 MB
King.of.Mask.Singer.E250.200412.540p-NEXT.mkv – 360.5 MB
King.of.Mask.Singer.E251.200419.540p-NEXT.mkv – 359.1 MB
King.of.Mask.Singer.E252.200426.540p-NEXT.mkv – 357.9 MB
King.of.Mask.Singer.E253.200503.540p-NEXT.mkv – 358.1 MB
King.of.Mask.Singer.E254.200510.540p-NEXT.mkv – 360.6 MB

قسمت 255 : کیفیت 540

قسمت 256 : کیفیت 540 

قسمت 257 : کیفیت 540 

قسمت 258 : کیفیت 540 

قسمت 259 : کیفیت 540 

قسمت 260 : کیفیت 540 

قسمت 261 : کیفیت 540 

قسمت 262 : کیفیت 540 

قسمت 263 : کیفیت 540

قسمت 264 : کیفیت 540 

قسمت 265 : کیفیت 540 

قسمت 266 : کیفیت 540 

قسمت 267 : کیفیت 540 

قسمت 268 : کیفیت 540 

قسمت 269 : کیفیت 540 

قسمت 270 : کیفیت 540 

قسمت 271 : کیفیت 540 

قسمت 272 : کیفیت 540 

قسمت 273 : کیفیت 540 

قسمت 274 : کیفیت 540 

قسمت 275 : کیفیت 540 

قسمت 276 : کیفیت 540 

قسمت 277 : کیفیت 540 

قسمت 278 : کیفیت 360 

قسمت 279 : کیفیت 540 

قسمت 280 : کیفیت 540 

قسمت 281 : کیفیت 480 

قسمت 282 : کیفیت 540 

قسمت 283 : کیفیت 540 

قسمت 284 : کیفیت 540 

قسمت 285 : کیفیت 540 

قسمت 286 : کیفیت 540 

قسمت 287 : کیفیت 540 

قسمت 288 : کیفیت 540 

قسمت 289 : کیفیت 540 

قسمت 290 : کیفیت 540 

قسمت 291 : کیفیت 540 

قسمت 292 : کیفیت 480

قسمت 293 : کیفیت 480

قسمت 294 : کیفیت 480

قسمت 295 : کیفیت 480

قسمت 296 : کیفیت 540

قسمت 297 : کیفیت 540

قسمت 298 : کیفیت 540

قسمت 299 : کیفیت 540

قسمت 300 : کیفیت 540

قسمت 301 : کیفیت 540

قسمت 302 : کیفیت 540

قسمت 303 : کیفیت 540

قسمت 304 : کیفیت 540

قسمت 305 : کیفیت 480

قسمت 306 : کیفیت 480

قسمت 307 : کیفیت 480

قسمت 308 : کیفیت 540

قسمت 309 : کیفیت 480

قسمت 310 : کیفیت 540

قسمت 311 : کیفیت 540

قسمت 312 : کیفیت 540

قسمت 313 : کیفیت 540

قسمت 314 : کیفیت 540

قسمت 315 : کیفیت 540

قسمت 316 : کیفیت 540

قسمت 317 : کیفیت 540

قسمت 318 : کیفیت 540

قسمت 319 : کیفیت 720

قسمت 320 : کیفیت 540

قسمت 321 : کیفیت 540

قسمت 322 : کیفیت 540

قسمت 323 : کیفیت 540

قسمت 324 : کیفیت 540

قسمت 325 : کیفیت 540 

قسمت 326 : کیفیت 540 

قسمت 327 : کیفیت 540 

قسمت 328 : کیفیت 540

قسمت 329 : کیفیت 540

قسمت 330 : کیفیت 360

قسمت 331 : کیفیت 540

قسمت 332 : کیفیت 480

قسمت 333 : کیفیت 540

قسمت 334 : کیفیت 480

قسمت 335 : کیفیت 480

قسمت 336 : کیفیت 480

قسمت 337 : کیفیت 540

——————————————————————–

——————————————————————–

درخواستی

King.of.Mask.Singer.E34.mp4 – 477.7 MB
King.of.Mask.Singer.E35.mp4 – 458.9 MB
King.of.Mask.Singer.E36.mp4 – 436.1 MB
King.of.Mask.Singer.E37.mp4 – 476.7 MB
King.of.Mask.Singer.E38.mp4 – 465.9 MB
King.of.Mask.Singer.E39.mp4 – 500.5 MB
King.of.Mask.Singer.E40.mp4 – 490.7 MB
King.of.Mask.Singer.E41.mp4 – 524.3 MB
King.of.Mask.Singer.E42.mp4 – 512.2 MB
King.of.Mask.Singer.E43.mp4 – 529.6 MB
King.of.Mask.Singer.E44.mp4 – 517.9 MB
King.of.Mask.Singer.E45.mp4 – 601.0 MB
King.of.Mask.Singer.E46.mp4 – 531.4 MB
King.of.Mask.Singer.E47.mp4 – 582.1 MB
King.of.Mask.Singer.E48.mp4 – 593.1 MB

King.of.Mask.Singer.E49.mp4 – 578.6 MB
King.of.Mask.Singer.E50.mp4 – 525.0 MB
King.of.Mask.Singer.E51.mp4 – 559.3 MB
King.of.Mask.Singer.E52.mp4 – 547.5 MB
King.of.Mask.Singer.E53.mp4 – 557.0 MB
King.of.Mask.Singer.E54.mp4 – 557.3 MB
King.of.Mask.Singer.E55.mp4 – 552.7 MB
King.of.Mask.Singer.E56.mp4 – 531.9 MB
King.of.Mask.Singer.E57.mp4 – 546.5 MB
King.of.Mask.Singer.E58.mp4 – 528.2 MB
King.of.Mask.Singer.E59.mp4 – 534.8 MB
King.of.Mask.Singer.E60.mp4 – 538.4 MB
King.of.Mask.Singer.E61.mp4 – 552.9 MB
King.of.Mask.Singer.E62.mp4 – 593.3 MB
King.of.Mask.Singer.E63.mp4 – 568.0 MB
King.of.Mask.Singer.E64.MP4 – 537.5 MB
King.of.Mask.Singer.E65.mp4 – 563.4 MB
King.of.Mask.Singer.E66.mp4 – 557.3 MB
King.of.Mask.Singer.E67.mp4 – 553.0 MB
King.of.Mask.Singer.E68.mp4 – 544.6 MB

King.of.Mask.Singer.E69.mp4 – 568.6 MB
King.of.Mask.Singer.E70.mp4 – 576.1 MB
King.of.Mask.Singer.E71.mkv – 397.8 MB
King.of.Mask.Singer.E72.mp4 – 608.0 MB
King.of.Mask.Singer.E73.mp4 – 568.8 MB
King.of.Mask.Singer.E74.mp4 – 302.0 MB
King.of.Mask.Singer.E75.mp4 – 302.4 MB
King.of.Mask.Singer.E76.mp4 – 543.2 MB
King.of.Mask.Singer.E77.mp4 – 548.2 MB
King.of.Mask.Singer.E78.mp4 – 554.4 MB
King.of.Mask.Singer.E79.mp4 – 557.4 MB
King.of.Mask.Singer.E80.mp4 – 563.8 MB
King.of.Mask.Singer.E81.mp4 – 547.9 MB
King.of.Mask.Singer.E82.mp4 – 549.0 MB
King.of.Mask.Singer.E83.mp4 – 565.1 MB
King.of.Mask.Singer.E84.mp4 – 601.1 MB
King.of.Mask.Singer.E85.mp4 – 552.5 MB
King.of.Mask.Singer.E86.mp4 – 534.4 MB
King.of.Mask.Singer.E87.mp4 – 521.0 MB
King.of.Mask.Singer.E88.mp4 – 547.2 MB

King.of.Mask.Singer.E89.mp4 – 548.3 MB
King.of.Mask.Singer.E90.mp4 – 520.7 MB
King.of.Mask.Singer.E91.mp4 – 671.2 MB
King.of.Mask.Singer.E92.mp4 – 560.0 MB
King.of.Mask.Singer.E93.mp4 – 544.4 MB
King.of.Mask.Singer.E94.mp4 – 556.0 MB
King.of.Mask.Singer.E95.mp4 – 556.2 MB
King.of.Mask.Singer.E96.mp4 – 549.1 MB
King.of.Mask.Singer.E97.mp4 – 556.1 MB
King.of.Mask.Singer.E98.mp4 – 549.2 MB
King.of.Mask.Singer.E99.mp4 – 548.6 MB
King.of.Mask.Singer.E100.mp4 – 560.4 MB
King.of.Mask.Singer.E101.mp4 – 566.7 MB
King.of.Mask.Singer.E102.mp4 – 291.7 MB
King.of.Mask.Singer.E103.mp4 – 567.9 MB
King.of.Mask.Singer.E104.mp4 – 541.7 MB
King.of.Mask.Singer.E105.mp4 – 643.3 MB
King.of.Mask.Singer.E106.mp4 – 546.9 MB
King.of.Mask.Singer.E107.mp4 – 545.0 MB

King.of.Mask.Singer.E109.mp4 – 560.5 MB
King.of.Mask.Singer.E110.mp4 – 543.3 MB
King.of.Mask.Singer.E111.mp4 – 553.7 MB
King.of.Mask.Singer.E112.mp4 – 594.3 MB
King.of.Mask.Singer.E113.mp4 – 573.3 MB
King.of.Mask.Singer.E114.mp4 – 474.0 MB
King.of.Mask.Singer.E115.mp4 – 494.0 MB
King.of.Mask.Singer.E116.mp4 – 481.5 MB
King.of.Mask.Singer.E117.mp4 – 451.4 MB
King.of.Mask.Singer.E118.mp4 – 546.1 MB
King.of.Mask.Singer.E119.mp4 – 559.5 MB
King.of.Mask.Singer.E120.mp4 – 552.2 MB
King.of.Mask.Singer.E121.mp4 – 474.2 MB
King.of.Mask.Singer.E122.mp4 – 548.8 MB
King.of.Mask.Singer.E123.mp4 – 553.1 MB
King.of.Mask.Singer.E124.mp4 – 545.4 MB
King.of.Mask.Singer.E125.mp4 – 560.4 MB
King.of.Mask.Singer.E126.mp4 – 542.4 MB
King.of.Mask.Singer.E127.mp4 – 530.8 MB
King.of.Mask.Singer.E128.mp4 – 538.1 MB

King.of.Mask.Singer.E129.mp4 – 535.4 MB
King.of.Mask.Singer.E130.mp4 – 552.2 MB
King.of.Mask.Singer.E131.mp4 – 549.5 MB
King.of.Mask.Singer.E132.mp4 – 543.5 MB
King.of.Mask.Singer.E133.mp4 – 534.1 MB
King.of.Mask.Singer.E134.mp4 – 524.1 MB
King.of.Mask.Singer.E135.mp4 – 549.7 MB
King.of.Mask.Singer.E136.mp4 – 537.7 MB
King.of.Mask.Singer.E137.mp4 – 547.6 MB
King.of.Mask.Singer.E138.mp4 – 541.9 MB
King.of.Mask.Singer.E139.mp4 – 554.3 MB
King.of.Mask.Singer.E140.mp4 – 673.2 MB
King.of.Mask.Singer.E141.mp4 – 538.4 MB
King.of.Mask.Singer.E142.mp4 – 526.7 MB
King.of.Mask.Singer.E143.mp4 – 555.8 MB
King.of.Mask.Singer.E144.mp4 – 537.4 MB
King.of.Mask.Singer.E145.mp4 – 530.3 MB
King.of.Mask.Singer.E146.mp4 – 534.4 MB
King.of.Mask.Singer.E147.mp4 – 555.2 MB
King.of.Mask.Singer.E148.mp4 – 550.6 MB
King.of.Mask.Singer.E149.mp4 – 539.1 MB

King.of.Mask.Singer.E150.mp4 – 538.3 MB
King.of.Mask.Singer.E151.mp4 – 716.5 MB
King.of.Mask.Singer.E152.mp4 – 726.4 MB
King.of.Mask.Singer.E153.mp4 – 710.9 MB
King.of.Mask.Singer.E154.mp4 – 712.7 MB
King.of.Mask.Singer.E155.mp4 – 699.8 MB
King.of.Mask.Singer.E156.mp4 – 937.0 MB
King.of.Mask.Singer.E157.mp4 – 707.7 MB
King.of.Mask.Singer.E158.mp4 – 992.1 MB
King.of.Mask.Singer.E159.mp4 – 707.6 MB
King.of.Mask.Singer.E160.mp4 – 737.6 MB
King.of.Mask.Singer.E161.mp4 – 739.9 MB
King.of.Mask.Singer.E162.mp4 – 732.7 MB
King.of.Mask.Singer.E163.mp4 – 964.6 MB
King.of.Mask.Singer.E164.mp4 – 737.0 MB
King.of.Mask.Singer.E165.mp4 – 973.1 MB
King.of.Mask.Singer.E166.mp4 – 396.0 MB
King.of.Mask.Singer.E167.mp4 – 744.2 MB
King.of.Mask.Singer.E168.mp4 – 709.8 MB
King.of.Mask.Singer.E169.mp4 – 720.9 MB

King.of.Mask.Singer.E170.mp4 – 706.5 MB
King.of.Mask.Singer.E171.mp4 – 540.8 MB
King.of.Mask.Singer.E172.mp4 – 731.0 MB
King.of.Mask.Singer.E173.mp4 – 723.9 MB
King.of.Mask.Singer.E174.mp4 – 655.8 MB
King.of.Mask.Singer.E175.mp4 – 653.3 MB
King.of.Mask.Singer.E176.mp4 – 649.5 MB
King.of.Mask.Singer.E177.mp4 – 654.9 MB
King.of.Mask.Singer.E178.mp4 – 489.5 MB
King.of.Mask.Singer.E179.mp4 – 649.5 MB
King.of.Mask.Singer.E180.mp4 – 647.7 MB
King.of.Mask.Singer.E181.mp4 – 649.4 MB
King.of.Mask.Singer.E182.mp4 – 647.4 MB
King.of.Mask.Singer.E183.mp4 – 491.5 MB
King.of.Mask.Singer.E184.mp4 – 647.9 MB

King.of.Mask.Singer.E219.mp4 – 552.4 MB
King.of.Mask.Singer.E220.mp4 – 551.2 MB

——————————————————————–

کافه دراما

——————————————————————–

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور کافه دراما

به زودی … در صورت ترجمه

 

آموزش دانلود

------------------------------------------------------------------

در صورت خراب بودن لینک ها در پایین صفحه قسمت نظرات اعلام کنید تا در سریعترین وقت اصلاح شود

------------------------------------------------------------------

دیدگاه خود را بگذارید

 • فاطمه 18 ژوئن 2022

  سلام میشه لطفا قسمت۲۱ و۲۲روهم قراربدین

  • adminمدیر 18 ژوئن 2022

   سلام قبل 34 رو ندارم

 • Bina 26 فوریه 2022

  سلام خسته نباشید ببخشید قسمت هایی که می‌خوام دانلود کنم می‌نویسه دیگر فایلی وجود ندارد

  • adminمدیر 26 فوریه 2022

   سلام ده قسمت رو میتونید درخواست بدید اصلاح کنیم بعدش اصلاح کردیم ده قسمت بعد

 • reihane94 1 فوریه 2022

  سلام
  ممنون که این مدت این برنامه رو میذاشتین. دستتون درد نکنه

  • adminمدیر 1 فوریه 2022

   سلام خواهش

 • reihane94 31 ژانویه 2022

  و همچنان در انتظار قسمت جدید:((

  • adminمدیر 31 ژانویه 2022

   سایتی ک میذاشت بعد از سال جدید میلادی دیگه سایتش بروز نمیشه و دیگه این برنامه گذاشته نمیشه

 • nik 17 ژانویه 2022

  سلام وقتتون بخیر ببخشید چرا زیرنویس فعال نیست؟

  • adminمدیر 17 ژانویه 2022

   سلام زیرنویس نداره

 • reihane94 27 دسامبر 2021

  سلام وقتتون بخیر
  بالاخره اومد :))
  ممنوووون که گذاشتین

  • adminمدیر 27 دسامبر 2021

   سلام خواهش

  1 3 4 5